Startuje nový program Strategie AV21

Od roku 2020 se Voda pro život stává samostatným programem Strategie AV21. Do té doby byla pouze dílčím tématem programu Přírodní hrozby. Nyní má Voda pro život 5 vlastních témat: Člověk a voda, Technologie úpravy a čištění vod, Kvalita vodních zdrojů, Voda v krajině a Nebezpečná voda. Rozšířen byl i počet spolupracujících ústavů. Na programu se nyní podílí 11 ústavů Akademie věd a další subjekty z aplikační sféry.