Rozšiřování poloprovozního modelu na ÚV Kutná Hora

Pracujeme na rozšíření poloprovozního modelu úpravy vody instalovaného na úpravně vody v Kutné Hoře, který byl sestrojen v r. 2019 v rámci aktivit tématu Voda pro život Strategie AV21. Model je rozšiřován o další technologické prvky: sedimentační nádrž (pro dvoustupňovou separaci suspenze), filtry s různými sorbenty (např. modifikovanými zeolity) pro adsorpci zbytkových PFCs (perfluorovaných organických látek) v rámci nového projektu TAČR a membránové filtrace pro odstraňování tzv. pikosinic, které jsou pro stávající technologii úpravny obtížně odstranitelné.

Více informací ...