Rozšíření hydrologického monitoringu na Šumavě

Prvním krokem v rámci aktivity zabývající se přívalovými povodněmi bylo rozšíření a doplnění monitorovací sítě v povodí Modravského a Roklanského potoka. Instalována byla mimo jiné čidla monitorující vlhkost půdního profilu a přispívající tak k odhadu retenční schopnosti území.