Byl spuštěn nový web o nádrži Landštejn

Byla spuštěna nová webová prezentace aktivity "Studie vlivu výskytu vodního květu sinic a podpovrchových maxim fytoplanktonu na jakost surové vody ve vodárenské nádrži Landštejn", která je součástí tématu Kvalita vodních zdrojů. Kromě základních informací web obsahuje i fotogalerii a aplikaci pro online zobrazení aktuálních dat z nádrže a jeho autorem je Petr Znachor.

Představení aktivity

"Studie vlivu výskytu vodního květu sinic a podpovrchových maxim fytoplanktonu na jakost surové vody ve vodárenské nádrži Landštejn" je společný projekt Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i (garant doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.) a Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. (garant doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.). Financován je z programu „Voda pro život“ v rámci Strategie AV 21. Projekt probíhá od roku 2020 ve spolupráci s Povodím Moravy s.p. a jeho předpokládaná doba trvání je tři roky.

Hlavním cílem této studie je objasnit příčiny nenadálého výskytu vodního květu sinic v nádrži Landštejn a zjistit jeho vliv na jakost surové vody vstupující na úpravnu. Výzkum v rámci uvedené studie je zaměřen na detailní identifikaci látek vyskytujících se v nádrži, jejich charakterizaci a vliv na technologii úpravy vody. Organické látky řasového či sinicového původu totiž pronikají do vody vstupující na úpravnu a mohou zhoršovat její upravitelnost. Výsledky studie tedy mohou být následně použity v praxi jako podklady pro navržení změn v technologii či k optimalizaci odběru vody z nádrže. Dílčí výsledky získané v rámci projektu jsou prezentovány právě na webu https://landstejn.fytoplankton.cz/.