Právě vychází nová kniha – Koagulace při úpravě vody

Nakladatelství Academia vydává knihu Koagulace při úpravě vody. Autory jsou zaměstnanci Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Kniha vychází 1. 9. 2020 a najdete ji ve všech velkých knihkupectvích.

Název: Koagulace při úpravě vody. Teorie a praxe

Autoři: Martin Pivokonský, Petra Vašatová, Jana Načeradská, Lenka Pivokonská

ISBN: 978-80-200-3116-7

Anotace:

S klesající kvalitou zdrojů pitné vody je její úprava stále obtížnější a vyžaduje hluboké znalosti problematiky. Předkládaná publikace přináší podrobné shrnutí tématu koagulace při úpravě vody, které využije široká odborná veřejnost od studentů přírodovědných směrů až po provozovatele úpraven vody, inženýry i techniky. Nabízí nejnovější poznatky v oblasti koagulace různých typů nečistot. Autoři kladou důraz zejména na důležitost optimalizace podmínek koagulace, a to jak hodnoty pH a dávky koagulačního činidla s ohledem na dosažení maximální účinnosti odstranění nečistot, tak i intenzity a doby míchání pro vytvoření vloček s vlastnostmi vhodnými pro následující separační procesy (sedimentaci, flotaci a filtraci).

Obsah:

1 Úvod
2 Fyzikálně-chemické vlastnosti vody
3 Složení povrchové vody
4 Interakce a stabilita koloidů
5 Tvorba separovatelné suspenze
6 Vlastnosti agregátů
7 Metody měření vlastností agregátů
8 Míchání
9 Hodnocení a optimalizace destabilizace a agregace
10 Úprava různých typů přírodních povrchových vod koagulací

Knihu můžete zakoupit např. v e-shopu nakladatelství Academia, ale i v mnoha dalších knihkupectvích.