Nový článek o kultivaci a produktivitě mikroskopických řas

Brányiková, I., Lučáková, S. (2020). Technical and physiological aspects of microalgae cultivation and productivity—spirulina as a promising and feasible choice. Organic Agriculture.

Technické a fyziologické aspekty kultivace a produktivity mikroskopických řas – spirulina jako slibná a realizovatelná volba

Nedostatek vody a nízká kvalita vodních zdrojů způsobují řadu existenčních a potravinových problémů zejména v rozvojových zemích světa. Tento článek vznikl jako jeden z výstupů setkání mezinárodní pracovní skupiny odborníků (LandLessFood workshop Marrakesh, Nov 14-16, 2019), která měla za cíl identifikovat možné způsoby zajištění potravinové soběstačnosti Afriky v roce 2100. Řešením se zdá být propojení zemědělství s nezemědělskou produkcí potravin (jedlé řasy, hmyz, houby) a integrovaným zpracováním odpadů. Z desítek druhů mikrořas, které byly v posledních letech podrobněji zkoumány, se cyanobakterie, běžně označovaná jako „spirulina“, jeví jako perspektivní potravina, mj. díky své vysoké produktivitě a nenáročnosti na množství a kvalitu vody při své produkci a dalším zpracování.