Nový článek o výskytu mikroplastů v časopise STOTEN

Pivokonský, M., Pivokonská, L., Novotná, K., Čermáková, L., Klimtová, M. (2020). Occurrence and fate of microplastics at two different drinking water treatment plants within a river catchment. Science of the Total Environment. 741, 140236,

Tato studie, na které spolupracovaly úpravny vody v Milencích a v Plzni, jako první přinesla srovnání dvou různých typů technologie úpravy vody pro odstraňování mikroplastů. Unikátnost studie také spočívá v tom, že popisuje výskyt mikroplastů v rámci povodí řeky Úhlavy. Bylo tak možné porovnat odstraňování mikroplastů z relativně málo antropogenně ovlivněného horního toku řeky (ÚV Milence) a značně zatíženého dolního toku (ÚV Plzeň).