Rozhovor s Martinem Pivokonským v časopise Vesmír

V letním dvojčísle časopisu Vesmír (7-8/2020) vyšel rozhovor s kooridnátorem programu Voda pro život Martinem Pivokonským s názvem K mokřadu kohoutek nepřišroubujete. Dočtete se nejen o dostupnosti pitné vody v souvislosti s klimatickými změnami.