Odborný článek o elektrifikaci bouřkové oblačnosti v časopise Remote Sensing

Sokol, Z., Minářová, J., Fišer, O. (2020). Hydrometeor Distribution and Linear Depolarization Ratio in Thunderstorms. Remote Sensing, 12(13), 2144.

Rozložení hydrometeorů a hodnot LDR indexu v bouřkové oblačnosti

Studie se zabývá rozložením hydrometeorů a hodnot LDR (Linear Depolarization Ratio) indexu v bouřkové oblačnosti. Potvrzuje se, že k elektrifikaci oblačnosti dochází v místech, kde se nachází směs různých hydrometeorů, tj. kombinace přechlazených kapiček, ledových krystalků, krupek a krup. Výsledky zpracování LDR lze interpretovat tak, že vysoké hodnoty pravděpodobně značí místa v oblaku se silným elektrickým polem, které mění orientaci ledových krystalů.