Instalace nového radaru pro výzkum bouří na Milešovce

Ústav fyziky atmosféry AV ČR nainstaloval a zprovoznil v listopadu 2020 nový X-pásmový výzkumný radar Furuno WR2120 na observatoři Milešovka, kde doplní sadu standardních a specializovaných měřících přístrojů. Výstupy z radaru budou sloužit pro výzkum konvektivních bouří, který je podporován ze Strategie AV21.

 

Instalace radaru. Doprava radaru na vrchol hory Milešovka (vlevo). Na vrchol věže se radar instaloval s pomocí horolezců vně mimo věže (vpravo). Radar je umístěn na vrcholu vyhlídkové věže ve výšce 837 + 23 m, kde první číslo je nadmořská výška Milešovky a druhé značí výšku věže.

 

Využití X-pásmového radaru předpokládáme především v těchto směrech:

  • V letním období při výskytu konvektivních bouří nad Milešovkou budou prováděny radarové skeny s vysokými elevacemi, aby oblačný vertikální radar METEK 35 GHz „viděl“ přibližně stejnou část oblaku a měření byla navzájem porovnatelná a doplňovala se. Kromě toho použijeme data z X-pásmového radaru k odhadu horizontálních rychlostí ve vertikálním profilu nad radar METEK. Horizontální rychlost se využívá při klasifikaci hydrometeorů.
  • Data radaru budou také využita k výzkumu nowcastingu srážek v okolí Milešovky. Zaměříme se na předpověď do 60 min v oblasti cca 60 km x 60 km se středem nad Milešovkou a budeme zkoumat a porovnávat různé možnosti předpovědi vycházející z dat X-pásmového radaru. K tomuto plánujeme využít nejen standardní extrapolační metody, ale také v současné době velmi populární techniky strojového učení.
  • Výstupy radaru i předpovědních modelů budeme do určité míry veřejně prezentovat na našich webových stránkách.

       
Autor fotografií: Virtual Visit s. r. o.