Nový odborný článek v časopise Remote Sensing

Sokol, Z., Popová, J. (2021). Differences in Cloud Radar Phase and Power in Co and Cross-Channel—Indicator of Lightning. Remote Sensing,  13(3), 503.

Rozdíly mezi fází a odrazivostí v Co a Cross kanálech oblačného radaru – indikátor blesků

Oblačný polarimetrický vertikální profiler umístěný na Milešovce měří sílu odraženého signálu a jeho fázi ve dvou kanálech. V této studii se zabýváme rozdíly v hodnotách naměřených v konvektivním oblaku s a bez elektrických výbojů (blesků) v blízkosti profileru. Výsledky ukazují, že měření profileru lze použít k odhadu, zda se vyskytly blesky nebo ne.