Vychází review o významu meteorologických radarů

Sokol, Z., Szturc, J., Orellana-Alvear, J., Popová, J., Jurczyk, A., Célleri, R. (2021). The Role of Weather Radar in Rainfall Estimation and Its Application in Meteorological and Hydrological Modelling—A Review. Remote Sensing. 13(3), 351.

Význam meteorologických radarů při odhadu srážek a využití jejich výstupů v hydrologickém modelování – Review

Review se zabývá aplikací meteorologických radarů k odhadu a předpovědi srážek, včetně nowcastingu srážek, a využitím radarových dat v hydrologii.