Postery o výzkumu Biologického centra AV ČR umístěny u Šumavských jezer

Šumavská jezera jsou dlouhodobě (již od roku 1984) sledována a zkoumána pracovníky Hydrobiologického ústavu (Biologické centrum AVČR, v.v.i.). Nyní se o tomto výzkumu můžete dočíst přímo na místě u jezer Prášilského, Plešného a Laka, kde byly v loňském roce umístěny informační tabule týkající se této činnosti.

Dozvíte se o postupném zlepšování chemického složení jezerní vody, které bylo velmi nepříznivé v důsledku kyselých dešťů v 80. letech 20. století. Pozitivní vývoj byl přechodně zdržen kalamitou lesních porostů v souvislosti s přemnožením kůrovce. Díky ponechání biomasy a přirozeného zmlazování porostu v povodí se však vývoj brzy obrátil opět tím správným směrem.


Plešné jezero


Prášilské jezero


Jezero Laka