Prezentace Lesního potoka v síti na semináři „Research and Observatory Catchments: the Legacy and the Future“

V rámci online semináře „2021 Winter Cyberseminar Series: Research and Observatory Catchments: the Legacy and the Future“ pořádaného konsorciem univerzit pro rozvoj hydrologických věd CUAHSI byl Tomášem Navrátilem z Geologického ústavu AVČR, v.v.i., prezentován příspěvek věnovaný sledování kvality životního prostředí na povodí Lesní potok za uplynulých 25 let, a taktéž přehled lokalit v monitoringové síti GEOMON. Tento pravidelný online seminář si klade za cíl formou krátkých příspěvků seznámit široké publikum s konkrétní lokalitou, monitoringovou sítí či aktivitou, ať už formou popisu, výčtu instrumentace či prezentace nejzajímavějších výsledků. Seminář probíhá jednou týdně od 10. února do 31.března 2021. Více informací a odkazy na záznamy jednotlivých týdenních bloků příspěvků najdete zde: https://www.cuahsi.org/education/cyberseminars/2021-winter-cyberseminar-series-research-and-observatory-catchments-the-legacy-and-the-future/

Odkaz na záznam 5.bloku přednášek s prezentací Tomáše Navrátila o povodí Lesní potok (stopáž 23:25 – 29:025)