Nový odborný článek v časopise Hydrological Processes

Navrátil T., Shanley J.B., Rohovec J., Dobešová I., Matoušková Š., Roll, M., Nováková T., Oulehle F. (2021) Mercury cycling during acid rain recovery at the forested Lesní potok catchment, Czech Republic. Hydrological Processes 35, e14255.

Cyklování rtuti v lesním ekosystému na povodí Lesní potok

Práce shrnuje výsledky celkem 8 let monitoringu látkových toků rtuti (Hg) v experimentálním povodí Lesním potok ve Voděradských bučinách poblíž Kostelce nad černými lesy. Zdejší lesní ekosystémy jsou významné nejen vzhledem k ochraně v rámci Národní přírodní rezervace, ale také vzhledem ke smíšenému charakteru zdejších lesních porostů. Koncentrace plynných forem rtuti v ovzduší je na tomto území nízká na úrovni málo znečištěných pozaďových lokalit. Stejně tak mokrá depozice a depozice pod korunami stromů jsou ve světovém kontextu nízké. Hlavním mechanizmem depozice do lesního ekosystému je opad respiračních orgánů (listí a jehlic) na půdní povrch. Velmi nízké úrovně také dosahuje odtok rtuti, což znamená, že se rtuť v lesních půdách akumuluje. Průměrná roční teplota vzduchu, ale i povrchové vody na povodí Lesní potok vzrostla za 8 let o přibližně 1oC. Pokračující oteplování by mohlo odtok rtuti z lesního ekosystému zvýšit, vzhledem ke zjištěnému vztahu koncentrací rtuti s rozpuštěným organickým uhlíkem a teplotou v povrchové vodě.