Alternativní metoda odstraňování manganu z pitné vody v časopise Environmental Technology

Fialová, K., Motlochová, M., Čermáková, L., Novotná, K., Báčová, J., Roušar, T., Šubrt, J., Pivokonský, M. (2022). Removal of manganese by adsorption onto newly synthesized TiO2-based adsorbent during drinking water treatment. Environmental Technology, (online first)

Odstraňování manganu pomocí nově syntetizovaného adsorbentu na bázi TiO2 při úpravě pitné vody

Mangan se ve vodě vyskytuje zcela přirozeně, nicméně jeho zvýšená koncentrace v pitné vodě je z mnoha důvodů nežádoucí. Tato studie, na které spolupracovali vědci ze skupiny Úpravy vody z Ústavu pro Hydrodynamiku AV ČR a vědci z Ústavu anorganické chemie AV ČR se zabývala výzkumem odstraňování manganu při úpravě vody pomocí nově syntetizovaného adsorbentu na bázi oxidu titaničitého. Účinnost odstraňování manganu byla zjišťována pomocí adsorpčních experimentů za různých experimentálních podmínek, zejména hodnot pH, počátečních koncentrací a přítomnosti dalších iontů.

Z výsledků je zřejmé, že uvedený adsorbent, jenž má unikátní vlastnosti, je schopen odstranit, za podmínek běžně aplikovaných při úpravě pitné vody, dostatečné množství manganu tak, aby byl splněn přísný hygienický limit pro pitnou vodu (0.05 mg L-1 Mn), a to i za použití jeho velmi nízkých dávek. V budoucnu by tak tento nový adsorbent na bázi TiO2 mohl sloužit jako alternativa ke konvenčním metodám odstraňování manganu během úpravy pitné vody, které mají řadu nevýhod.