Studie o odstraňováni mikroplastů vychází v zahraničním časopise

Prokopova, M., Novotna, K., Pivokonska, L., Cermakova, L., Cajthaml, T., Pivokonsky, M. (2021). Coagulation of polyvinyl chloride microplastics by ferric and aluminium sulphate: Optimisation of reaction conditions and removal mechanisms. Journal of Environmental Chemical Engineering, 9(6), 106465.

Studie se zabývá odstraňováním mikroplastů (MPs) během úpravy pitné vody – konkrétně popisuje účinnost odstraňování modelových MPs < 50 µm tvořených polyvinylchloridem pomocí koagulace s různými způsoby následné separace vznikajících agregátů (sedimentace a/nebo filtrace). Testována byla rozdílná koagulační činidla běžně využívaná v praxi úpravy vody, přičemž byl sledován mj. vliv typu a dávky koagulačního činidla a vliv hodnoty pH koagulace. Maximální účinnost odstranění MPs dosažená danými procesy v laboratorních podmínkách byla cca 80 %. Ukázalo se také, že pomocí filtrace může docházet k částečnému odstranění MPs i bez předchozí koagulace. Optimalizovaná koagulace ale významně zvyšovala účinnost odstranění MPs pomocí samotné sedimentace. Obě použitá koagulační činidla byla obdobně efektivní, lišily se ale optimální podmínky koagulace (dávka činidla, pH koagulace), za kterých bylo dosaženo maximální účinnosti odstranění MPs a zároveň co nejnižších zbytkových koncentrací koagulačních činidel. Při optimálních podmínkách koagulace byly kompletně odstraněny MPs ≥ 15 µm, zatímco naprostou většinu zbytkových MPs tvořily částečky < 5 µm.