Metodika kvantifikace dravých druhů ryb nádrží a jezer

V rámci tématu Člověk a voda, aktivity týkající se propagace výzkumu přehrad, byla vydána Hydrobiologickým ústavem Biologického centra AV ČR, v. v. i. Metodika kvantifikace dravých druhů ryb nádrží a jezer.

Blabolil, P., Jůza, T., Vašek, M., Peterka, J. (2021). Metodika kvatifikace dravých druhů ryb nádrží a jezer. České Budějovice: Bilogické centrum AV ČR, v. v. i., 89 s.

Publikace obsahuje vyhodnocení průzkumů 36 nádrží a umělých jezer v letech 1985 – 2020 v různých částech České republiky čtyřmi odlovnými metodami, které jsou dále členěny podle vzorovaného prostředí, denní periody a cílové věkové skupiny dravých ryb. Jedná se o tenatové, zátahové a vlečné sítě a kontinuální elektrolov z lodi. Vyhodnocena je ulovitelnost, standardizovaná a relativní početnost bolena dravého, candáta obecného, štiky obecné a sumce velkého. Na základě těchto údajů se čtenář může rozhodnout, kterou metodu použít k detekci konkrétního dravého druhu v daném prostředí a zjištěné výsledky porovnat se stavem na jiných lokalitách.