Ověřená technologie vzorkování volné genetické informace z vody

V rámci tématu Člověk a voda, aktivity týkající se propagace výzkumu přehrad, byla vydána Hydrobiologickým ústavem Biologického centra AV ČR, v. v. i. Ověřená technologie vzorkování volné genetické informace z vody.

Blabolil, P., Jůza, T., Vašek, M., Peterka, J. (2021). Ověřená technologie vzorkování volné genetické informace (eDNA) z vody. České Budějovice: Bilogické centrum AV ČR, v. v. i., 89 s.

Publikace seznamuje s novou perspektivní metodou sledování organismů ze vzorků vod: environmentální DNA metabarkoding. V knize je popsána obecná charakteristika metody, postupy práce i příkladové studie včetně možného způsobu vyhodnocení.