V časopise STOTEN vyšlo review o úpravě vody

Pivokonský, M., Kopecká , I., Čermáková, L., Fialová, K., Novotná, K., Cajthaml, T., Henderson, R. K., Pivokonská. L. (2021). Current knowledge in the field of algal organic matter adsorption onto activated carbon in drinking water treatment. Science of the Total Environment. 799(10 Decemeber), 149455.

Publikované review přináší souhrn dosavadních poznatků v oblasti odstraňování organických látek produkovaných fytoplanktonem (Algal Organic Matter – AOM) prostřednictvím adsorpce na aktivním uhlí při procesu úpravy pitné vody. Zaměřuje se především na charakterizaci látek, pro které je adsorpce na aktivním uhlí vhodnou metodou při jejich odstraňování z vody, na posouzení účinnosti jejich adsorpce, a v neposlední řadě se zabývá také identifikací faktorů adsorpci ovlivňujících a popisem mechanismů, které se při procesu uplatňují.