Vliv globálních změn na šumavská jezera

Organismy indikující biologické zotavování šumavských jezer

V populacích šídlatky jezerní (Isoëtes lacustris) se znovu vyskytují mladé a do­spívající rostliny potvrzující zlepšování kvality vod Plešného a Černého jezera. Foto M. Čtvrtlíková (převzato z článku)

V populárně naučném časopise Živa vyšel článek o výzkumu, který je podporován také ze Strategie AV21.

Kopáček, J., Bače, R., Čtvrtlíková, M., Hruška, J., Kaňa, J., Oulehle, F., Tahovská, K., Vrba, J. (2021). Vliv globálních změn na šumavská jezera. Živa, č. 6, s. 290-295.

 

Článek shrnuje výsledky dlouhodobého studia malých povodí šumavských jezer. Integruje poznatky čtyř vědeckých týmů o komplexním vlivu změn atmosférické depozice, zdravotního stavu vegetace a chemismu půd na hydrologický režim, kvalitu odtékající vody a její oživení. Popisuje řetězec změn napříč celým systémem atmosféra-povodí-jezero, které jsou výsledkem dvou aktuálně nejvýznamnějších globálních faktorů, a to razantního snížení emisí sloučenin síry a dusíku od konce 80. let 20. století a rychlého oteplování, které na počátku 21. století přispělo k intenzivnímu kůrovcovému narušení stromového patra a následné obnově šumavských smrkových porostů.