Jak se předpovídá blesková aktivita při bouřích?

Blesky představují potenciální hrozbu při bouřích. Jejich předpovědí se zabýají vědci také v rámci programu Voda pro život Streategie AV21.

Babuňková Uhlířová, I., Popová, J., Sokol, Z. (2021). Lightning Potential Index and its spatial and temporal characteristics in COSMO NWP model. Atmospheric Research. 268(April), 106025.

Blesky patří mezi nebezpečné meteorologické jevy, které vznikají v silných konvektivních bouřích. Explicitní předpověď blesků je obtížná jak po odborné stránce, protože ne všechny fyzikální procesy odehrávající se v oblačnosti při vzniku elektrických výbojů jsou dostatečně podrobně prozkoumány, tak i z výpočetního hlediska, protože výpočet je velmi náročný na čas. Proto se k odhadu výskytu blesků používají různé indexy a jedním z nich je Index bleskového potenciálu (LPI). V článku se testují vlastnosti LPI a jeho schopnosti předpovídat oblasti s nebezpečím výskytu blesků v ČR. Závěr je, že LPI je účinný nástroj pro odhad intenzity a lokalizace blesků, viz obrázek.