Vyhodnocení modelování oblačnosti a srážek modelem Aladin pomocí družic

Srovnání výstupů srážkové oblačnosti z družice Metosat (v horní polovině) a z modelu Aladin (ve spodní polovině).

Předpověď srážek na další dny je v současnosti brána jako každodenní samozřejmost. Je žádoucí, aby modely, které předpovědi počítají, byly stále přesnější. K vyhodnocení úspěšnosti předpovědí modelu Aladin využili vědci z Akademie věd v rámci programu Voda pro život Strategie AV21 data z meteorologické družice Meteosat.

Sokol, Z., Brožková, R., Popová, J., Bobotová, G., Švábik, F. (2022). Evaluation of ALADIN NWP model forecasts by IR10.8 μm and WV06.2 μm brightness temperatures measured by the geostationary satellite Meteosat Second Generation. Atmosperic Research, 265(January), 105920.

Předpověď srážek je velmi komplikovaná, protože srážky jsou výsledky řady fyzikálních procesů probíhajících v atmosféře. Pro zlepšení předpovědi srážek je důležité zjistit, jak přesně model jednotlivé procesy modeluje a předpovídá. V tomto článku se zaměřujeme na předpověď numerického modelu předpovědi počasí Aladin, který je provozován v Českém hydrometeorologickém ústavu, a vyhodnocuje se kvalita předpovědi oblačnosti, protože vývoj oblačnosti zásadně ovlivňuje srážky. K určení oblačnosti se využívají naměřené radiační teploty ze stacionární meteorologické družice Meteosat druhé generace. Výsledky ukazují, že Aladin, stejně jako ostatní modely, někdy nepřesně modeluje místo a charakter letní konvektivní oblačnosti a důsledkem je chybná poloha a intenzita předpovězených srážek. Ukazuje se, že model sice zachytil strukturu pásů oblačnosti, ale v detailech se předpověď oblačnosti výrazně liší od družicových dat, což ovlivnilo i předpověď srážek, viz obrázek.