Propagace výzkumu přehrad

Hydrobiologický ústav Biologického centra Akademie věd připravuje informační panely pro veřejnost osvětlující jeho dlouhodobý výzkum nádrží v ČR, v této fázi půjde o nádrže Římov, Slapy a jezera Milada a Most. Informační panely budou umisťovány na turisticky hojně navštěvovaných místech a kromě zajímavých informací o výzkumu nabádají také k ochraně životního prostředí.

Na začátku roku byl instalován informační panel u vodního díla Římov na řece Malši, které je vůbec nejdéle sledovaným vodním dílem pracovníky Hydrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.