Metodika optimalizace úpravy pitné vody dostupná vodohospodářům celého světa

I díky podpoře programu Voda pro život Strategie AV21 vychází v těchto dnech v nakladatelství IWA publishing kniha „Jar Tests for Water Treatment Optimisation: How to Perform Jar Tests – a handbook“ autorského kolektivu pracovníků Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR pod vedením Martina Pivokonského. Jedná se o ojedinělý počin v rámci vědecké a odborné vodohospodářské komunity v ČR, a to i z toho titulu, že IWA (International Water Association) je nejvýznamnější profesní sdružení vědců, inženýru a vodohospodářů na světě, které sdružuje odborníky z více jak 140 zemí světa. Kniha vychází nejen v tištěné podobě, ale také jako open access ebook, a bude tak dostupná všem potenciálním uživatelům zdarma.

Předmluvu ke knize napsala přední světová odbornice na problematiku kvality a úpravy vody prof. Rita Henderson z School of Chemical Engineering, UNSW Sydney, jejíž slova nejlépe shrnují podstatu a význam právě vycházející publikace: „Koagulace a flokulace je kritický proces úpravy vody používaný k odstranění znečišťujících látek. Na první pohled se tento postup může zdát zdánlivě jednoduchý, avšak optimalizace provozních podmínek pro velmi proměnlivou kvalitu surové vody je ve skutečnosti vysoce náročná a vyžaduje široké penzum znalostí a dovedností.  …  Věřím, že tato příručka bude nezbytným zdrojem pro každého, kdo pracuje v oblasti kvality a úpravy vody, od studentů, přes výzkumné pracovníky až po provozovatele a manažery úpraven vody, a určitě ji doporučím mému výzkumnému týmu. Děkuji autorům za vytvoření tak cenného praktického textu, o kterém jsem přesvědčena, že bude široce používán“.

Pivokonský, M., Novotná, K., Čermáková, L., Petříček, R. (2022). Jar Tests for Water Treatment Optimisation: How to Perform Jar Tests – a handbook. London: IWA Publishing, 56 s. ISBN: 978-17-890-6268-7

 

viz také

Tisková zpáva AVČR, v. v. i.

Čistíme vodu efektivně? Kvalitu je možné snadno zvýšit, říkají vědci