Vliv globálncíh změn na Šumavská jezera

Dne 7. 4. 2022 na Zoologickém semináři pořádaném Ústavem botaniky a zoologie Masarykovy Univerzity Brno představil na pozvání svůj výzkum prof. Jiří Kopáček z Hydrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se zabývá acidifikací šumavský jezer, výskytem těžkých kovů v nich a obnovou ekoystémů po kůrovcové kalamitě. Tento výzkum je podporován také programem Voda pro život Strategie AV21.

Název přednášky:  Vliv globálních změn na šumavská jezera

Prezentace k přednášce