Nový model popisující chování blesků v bouřkovém mraku

Bouřky a její projevy, blesky, jsou zajímavým přírodním jevem, který sice vyvolává pocit nebezpečí, přesto ho rádi pozorujeme a jsme uchváceni jak zvukovými, tak i vizuálními vjemy. Vyfotit blesk je cílem každého fotografa amatéra. Fyzikální procesy, které elektřinu v oblaku vytvářejí, a podmínky potřebné pro vznik blesku nejsou zatím úplně známy a jejich modelování se věnuje jen několik špičkových výzkumných institucí na celém světě. Vědcům
z Ústavu fyziky atmosféry se podařilo vyvinout obdobný vlastní model a publikovat jeho výsledky v prestižním zahraničním časopise. Komplikovanou strukturu pole náboje vypočtenou jejich novým modelem ukazuje obrázek.

Popová, J., Sokol, Z., Šlegl, J., Wang, P., Chou, Y.-L. (2022). Research Cloud Electrification Model in the Wisconsin Dynamic/Microphysical Model 2: Charge structure in an idealized thunderstorm and its dependence on ion generation rate. Atmospheric Research, 270(1 June), 106090.
Překlad názvu: Výzkumný model elektrifikace oblačnosti zabudovaný do oblačného modelu Wisconsin Dynamic/Microphysical Model 2: Struktura náboje v konvektivní bouři a její závislost na množství generovaných iontů.

 

Vypočtený vertikální řez oblaku (vertikální osa je výška nad zemským povrchem v km) zobrazující rozložení elektrického náboje v nC, v čase těsně před prvním výbojem. Izolinie zobrazují vertikální rychlost vzduchu (plné čáry 1, 10 a 15 m/s směrem nahoru, přerušované čáry ukazují směr dolů).