Pozvánka na seminář: Kvalita vody, rybářství a biomanipulace nádrží a jezer

Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zve na celostátní seminář

Kvalita vody, rybářství a biomanipulace nádrží a jezer

 

Termín konání: 5. 10. 2022, začátek 10:30

Místo konání: Biologické centrum AV ČR, v.v.i., zasedací místnost Ústavu molekulární biologie rostlin BC AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Účastníci semináře budou seznámeni s průběhem a výsledky rozsáhlého projektu „Biomanipulace jako nástroj zlepšení kvality vody nádrží“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007417 financovaného z EFRR/ESF, a dalšími aktivitami Hydrobiologického ústavu BC AV ČR. Budou představeny použité metody manipulace s rybím společenstvem, regulační odlovy, pokroky v poznání biologie dravých ryb jakožto základního prostředku omezování planktonožravých ryb, pokroky v odhadování početnosti, biomasy a složení rybích společenstev, dopady biomanipulačních opatření na fytoplankton a zooplankton, kvalitu vody a vodní makrofyta a případové studie biomanipulace velkých jezer vzniklých po uzavření povrchových dolů.  

Předpokládané trvání do pozdních odpoledních hodin.

Kapacita sálu je omezená, prosíme vážné zájemce o registraci na adrese kubecka@hbu.cas.cz ve formě:

Registrace do 4. 10. 2022. Seminář je zdarma. Při vysokém zájmu si pořadatel vyhrazuje možnost převést větší počet účastníků do on-line formy. Pro prezenční účastníky bude k dispozici občerstvení.