Nový radar na Milešovce zachytil extrémně silnou bouři

Výzkum extrémních bouří je podporován v rámci tématu Nebezpečná voda programu Voda pro život. V časopise Remote Sensing právě vychází odborný článek s názvem: „Analýza dvou konvektivních bouří s použitím polarimetrického X-pásmového radaru a družicových dat“.

Bobotová, G., Sokol, Z., Popová, J., Fišer, O., Zacharov, P. (2022). Analysis of Two Convective Storms Using Polarimetric X-Band Radar and Satellite Data. Remote Sensing. 14(10), 2294.

Základním nástrojem pro velmi krátkodobou předpověď srážek a pro výzkum struktury oblačnosti jsou meteorologické radary. Meteorologické radary využívají různé vlnové šířky, které určují, jaká data měří a co popisují. Od roku 2021 na observatoři Milešovka operativně funguje malý X pásmový radar, který se využívá k analýze vertikální struktury bouřkové oblačnosti. Na obrázku je zobrazen vertikální řez odrazivosti a radiální rychlosti, tj. rychlosti směrem od radaru, který je umístěn v bodě 0, který ilustruje možnosti měření radaru. Za zmínku stojí, že radar zachytil extrémně silnou bouři, která přecházela v blízkém okolí Milešovky. O extremitě svědčí výška horní hranice oblačnosti, která přesahuje 16 km, což je na našem území výjimečné, a rotační pohyby větru (malé červené a modré oblasti) v horní části oblaku.

Radarová odrazivost (nahoře) ve vertikálním řezu přibližně ve směru od jihu na sever procházejícím Milešovkou (bod 0 na horizontální ose). Vertikální osa je výška nad radarem (860 m) v km. Dolní obrázek ukazuje radiální rychlosti, tj. rychlosti směrem od radaru.

Radarová odrazivost (nahoře) ve vertikálním řezu přibližně ve směru od jihu na sever procházejícím Milešovkou (bod 0 na horizontální ose). Vertikální osa je výška nad radarem (860 m) v km. Dolní obrázek ukazuje radiální rychlosti, tj. rychlosti směrem od radaru.