Vyšly dvě nové metodiky týkající se odlovu ryb

Jůza, T., Kubečka, J., Blabolil, P., Holubová, M., Kolařík, M., Tušer, M., Peterka J. (2022). Metodika regulačních odlovů nežádoucích druhů ryb v přehradních nádržích a jezerech. České Budějovice: Biologické Centrum AV ČR. 53 s. ISBN 978-80-86668-98-7

Publikace obsahuje přehled a popis použití a konstrukce metod využívaných k biomanipulačním odlovům nežádoucích druhů ryb na přehradních nádržích. Jsou popsány terénní postupy manipulace s jednotlivými zařízeními, je uvedeno veškeré další vybavení potřebné k odlovům a jsou rovněž vyčísleny přibližné náklady na ulovení kilogramu nežádoucích druhů ryb jednotlivými metodami. Publikace rovněž shrnuje výhody a nevýhody použití jednotlivých rybolovných technik.

 

Kubečka, J., Balk H., Blabolil, P., Frouzová, J., Kolařík, T., Kratochvíl, M., Muška, M., Prchalová, M., Říha, M., Sajdlová, Z., Soukalová, K., Souza, A., Tušer, M., Vejřík, L., Vejříková I. (2022). Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes. České Budějovice: Biologické Centrum AV ČR. pp. 111. ISBN 978-80-86668-08-6.

Anglicky psaná kniha obsahuje přehled a popis metod pro sledování kvalitativního a kvantitativního složení rybí obsádky jezer a nádrží. Poskytuje důkladný popis terénní práce a primárního zpracování shromážděných informací. Jsou připojeny i šablony protokolů, které doprovázejí každý odebraný vzorek. Pro základní monitorování v rámci Rámcové směrnice EU o vodách (2000/60/EC) je popsáno použití tenatových sítí, hydroakustiky, zátahových sítí, vzorkování sumce velkého pomocí šňůr a elektrolovu pro monitorování ekologické kvality nebo potenciálu jezer a nádrží.

Papírové verze obou metodik jsou k disozici na požádání z Hydrobiolgického ústavu BC AV ČR v. v. i.

obálka knihy METHODOLOGY OF MONITORING FISH COMMUNITIES IN RESERVOIRS AND LAKES