Zachraň karase na veletrhu For fishing

Tým studentů podílející se na aktivitě uspořádal poznávací soutěž karasů obecných (Carassius carassius), stříbřitých (Carassius gibelio) a zlatých (Carassius auratus) na veletrhu For Fishing 2023 ve dnech 16.až 19. února. Pro nejlepší z účastníků byly k dispozici ceny ve formě triček, nožů a dárkových předmětů Biologického centra. Celkově se poznávacího kvízu zúčastnilo přes 400 lidí.

V hlavním přednáškovém sále byla též přednesena průvodní přednáška s názvem „Zachraň karase: Otočení populačního trendu kriticky ohroženého druhu“.