Blíží se zahájení výstavy Obrazy vody

Obrazy vody: Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti

Putovní exteriérovou výstavu o minulosti přehradních nádrží Lipno a Orlík připravili historici Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR.

Výstavba přehrad je jedním z nejvýraznějších zásahů, jimiž člověk již více než století proměňuje krajinu kolem sebe. Velká vodní díla byla v době svého vzniku vnímána jako prostředky modernizace a pokroku, současně však přispívala k zániku řady jiných, kulturních i přírodních hodnot. Jejich historie není jen historií technického a hospodářského rozvoje, odráží rovněž proměny vztahu moderní společnosti k využívání přírodních zdrojů a k obývané krajině.

Výstava Obrazy vody odkrývá tento ambivalentní charakter technických zásahů do krajiny na příkladech dvou nejvýznamnějších jihočeských přehradních nádrží – Lipna (1951–1959) a Orlíku (1954–1961). Příběh jejich výstavby a fungování vypráví prostřednictvím historických obrazových materiálů, které odrážejí perspektivu různých dobových aktérů. Zdánlivě úzké regionální téma tak propojuje s obecnějšími a dodnes aktuálními otázkami vnímání, znázorňování a využívání vodního živlu v průběhu druhé poloviny 20. století.

Výstava je rozdělena do deseti tematických panelů, které představí výběr z dobových fotografií, plakátů, pohlednic a reprodukcí výtvarných děl z archivních fondů řady nejen jihočeských institucí. Návštěvníci se seznámí s příběhy Lipna a Orlíku, nahlíženými pohledem dobové propagandy, techniky, památkové péče, ale také literatury nebo výtvarného umění.

člověk u vodní nádrže, název a termíny výstavyK výstavě vychází též stejnojmenný doprovodný katalog.

Aktuální informace naleznete na facebookové stránce výstavy Obrazy vody.

Tisková zpráva

Termíny a místa konání

  1. 6. – 2. 7. 2023, České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II
  2. 7. – 2. 8. 2023, Horní Planá, náměstí
  3. 8. – 4. 9. 2023, nádvoří hradu Zvíkov
  4. 9. – 4. 10. 2023, Písek, Kulturní dům

Autoři výstavy

Michal Kurz (1989), doktorand Ústavu českých dějin FF UK, pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Věnuje se tématům spojeným s kulturou československého stalinismu, dějinami měst, architektury a památkové péče 19. a 20. století a regionálními dějinami jižních Čech.

Martin Pácha (1991), doktorand Ústavu českých dějin FF UK, pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Věnuje se historii státního socialismu v Československu a tématům spojených s otázkami konfliktů a legitimity moci.

Eliška Švarná (1992), absolventka studia archivnictví FF UK, doktorandka Ústavu českých dějin FF UK. Věnuje se regionálním dějinám jižních Čech, v současnosti zejména výstavbě velkých vodních děl v průběhu 20. století perspektivou environmentálních dějin.

Partneři výstavy

Partnery výstavy jsou města České Budějovice, Horní Planá, Písek a Skupina ČEZ.

Výstava vznikla za podpory Výzkumného programu Strategie AV21 Voda pro život.

Pořadatel

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR