Výstava Obrazy vody

Obrazy vody: Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti

Putovní exteriérová výstava o minulosti přehradních nádrží Lipno a Orlík připravili historici Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR.

 

Termíny a místa konání

  • 4. 6. – 2. 7. 2023, České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II
  • 4. 7. – 2. 8. 2023, Horní Planá, náměstí
  • 4. 8. – 4. 9. 2023, nádvoří hradu Zvíkov
  • 6. 9. – 4. 10. 2023, Písek, Kulturní dům

Výstavba přehrad je jedním z nejvýraznějších zásahů, jimiž člověk již více než století proměňuje krajinu kolem sebe. Velká vodní díla byla v době svého vzniku vnímána jako prostředky modernizace a pokroku, současně však přispívala k zániku řady jiných, kulturních i přírodních hodnot. Jejich historie není jen historií technického a hospodářského rozvoje, odráží rovněž proměny vztahu moderní společnosti k využívání přírodních zdrojů a k obývané krajině.

Výstava Obrazy vody odkrývá tento ambivalentní charakter technických zásahů do krajiny na příkladech dvou nejvýznamnějších jihočeských přehradních nádrží – Lipna (1951–1959) a Orlíku (1954–1961). Příběh jejich výstavby a fungování vypráví prostřednictvím historických obrazových materiálů, které odrážejí perspektivu různých dobových aktérů. Zdánlivě úzké regionální téma tak propojuje s obecnějšími a dodnes aktuálními otázkami vnímání, znázorňování a využívání vodního živlu v průběhu druhé poloviny 20. století.

Výstava je rozdělena do deseti tematických panelů, které představí výběr z dobových fotografií, plakátů, pohlednic a reprodukcí výtvarných děl z archivních fondů řady nejen jihočeských institucí. Návštěvníci se seznámí s příběhy Lipna a Orlíku, nahlíženými pohledem dobové propagandy, techniky, památkové péče, ale také literatury nebo výtvarného umění.

člověk u vodní nádrže, název a termíny výstavyK výstavě vychází též stejnojmenný doprovodný katalog, který je dostupný na těchto distribučních místech:

Turistické a informační centrum České Budějovice
Turistické informační centrum Horní Planá
Památník Rodný dům Adalberta Stiftera Horní Planá
Informační centrum a Muzeum Frymburk
Infocentrum Vyšší Brod
Hrad Zvíkov
Městské muzeum Sedlčany
Turistické informační centrum Písek

Aktuální informace naleznete na facebookové stránce výstavy Obrazy vody.

Tisková zpráva

Návštěvní kniha

Mediální ohlasy

Autoři výstavy

Michal Kurz (1989), doktorand Ústavu českých dějin FF UK, pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Věnuje se tématům spojeným s kulturou československého stalinismu, dějinami měst, architektury a památkové péče 19. a 20. století a regionálními dějinami jižních Čech.

Martin Pácha (1991), doktorand Ústavu českých dějin FF UK, pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Věnuje se historii státního socialismu v Československu a tématům spojených s otázkami konfliktů a legitimity moci.

Eliška Švarná (1992), absolventka studia archivnictví FF UK, doktorandka Ústavu českých dějin FF UK. Věnuje se regionálním dějinám jižních Čech, v současnosti zejména výstavbě velkých vodních děl v průběhu 20. století perspektivou environmentálních dějin.

Partneři výstavy

Partnery výstavy jsou města České Budějovice, Horní Planá, Písek a Skupina ČEZ.

Výstava vznikla za podpory Výzkumného programu Strategie AV21 Voda pro život.

Pořadatel

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR