Pět let měření oblačného dopplerovského polarimetrického profileru na observatoři Milešovka

U příležitosti pětiletého výročí instalace a nepřetržitého provozu oblačného dopplerovského polarimetrického profileru (METEK 35) na meteorologické stanici na Milešovce se Seminář se konal 4. 5. 2023 mezinárodní seminář:

Five years of measurements of cloud Doppler polarimetric profiler at Milesovka observatory

Smyslem semináře bylo prezentovat veškeré odborné i neodborné aktivity, které probíhají na observatoři, se zaměřením na využití radarových dat měřených dvěma radary instalovanými na observatoři a jejich využití při výzkumu konvektivních bouří a oblačné elektřiny. Semináře se kromě lidí z Česka a Slovenska zúčastnili pracovníci z Německa a Francie. V rámci semináře proběhly i neformální konzultace s přítomnými radarovými odborníky a výrobce radarů.

 

METEK 35 je vertikálně orientovaný radar, který měří v pásmu 35 GHz s vysokým prostorovým rozlišením (28.8 m) a časovým rozlišením 2 s. Použité pásmo 35 GHz umožňuje měřit charakteristiky i velmi malých kapek vody případně ledové krystaly, ze kterých se skládá oblak. Tím se oblačný radar liší od standardních meteorologických radarů. Nevýhodou je, že naměřená data radarů na této frekvenci jsou často ovlivněna útlumem, který je třeba zohlednit při zpracování dat. Přesto je oblačný radar důležitý zdroj informací o vnitřní struktuře bouří.

účastníci akce před rozhlednou na Milešovce výhled z Milešovky exkurze do meteorologické zahrádky