Prezentace aktivit programu na konferenci HMP2023

Aktivity tématu Voda v krajině programu Voda pro život byly prezentovány na tradiční konferenci Hydrologie malého povodí, která se konala v Praze na Novotného Lávce 30. 5. – 1. 6. 2023. Příspěvky byly prezentovány formou přednášek i posterů a týkaly se především sledování hydrologického a geochemického cyklu.

  • Lamačová, A. „Vliv intercepce smrkových porostů na hydrologický režim“
  • Oulehle, F. „Estimation of soil denitrification in forests based on isotopic nitrogen balance“
  • Plasová, M. „Půdní respirace v povodích GEOMON“
  • Procházka, J., Šustková, V., Tesař, M. „Zpřesnění distribuce sněhové pokrývky na vybraných povodích s využitím dat automatických sněhoměrných stanic“
  • Porcal P., Kopáček M. „Odkud pochází voda v Plešném jezeře?“
  • Šípek, V., Vlček, L., Tesař, M., Zelíková, N., Hnilica, J. „Časová proměnlivost hydraulických vlastností půdy a jejich vliv na odhad půdní vlhkosti“
  • Zelíková, N., Šípek, V. „Kam a kolik vody odvádí stromy? Modelování vlivu smrkových a bukových porostů na toky vody v půdě během extrémních klimatických podmínek“

 

Stránky konference (včetně sborníku ke stažení)  https://www.ih.cas.cz/hmp/