Mohu se ze studánky v lese napít bez obav?

V rámci aktivity programu Voda pro život „Analýza vody v lesních studánkách” probíhá analýza vzorků z 25 lesních studánek odebraných v okolí Brna, v Chřibech, Ždánickém lese, Drahanské vrchovině a Boskovické brázdě. Cílem studie je získat informace o kvalitě vody ve studánkách v závislosti na geologickém podloží a případné kontaminaci půdy v oblasti odtokové plochy vlivem atmosférické depozice nebo lidské činnosti. Výsledky budou umístěny přímo u jednotlivých studánek pro informování turistů a pravidelných odběratelů vody o kvalitě vody. Výsledky budou také využity k aktualizaci a doplnění údajů v Národním registru studánek.

Fyzikálně chemický rozbor je zaměřen na markery geologického podloží a indikátory fekálního a organického znečištění a podílí se na něm Ústav analytické chemie AV ČR v Brně a Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze. Mikrobiologický rozbor zabezpečila brněnská pobočka Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. 

lesní studánka se stříškou

Bezdýnka, Snovídky

Studánka s dvěma plastikami lvích hlav

studánka U lvích hlav, Salaš

Studánka s mramorovým pomníkem Jana Doležala (1847-1901)

studánka Jana Doležala, Bílovice nad Svitavou

Zděná studánka s citátem A. Muntheho z Knihy o životě a smrti: Vím jistě, že všemohoucí bůh ptáky miluje, jinak by jim nebyl dal stejná křídla jako dal svým vlastním andělům.

Ptačí svatyně, Adamov

Kruhová studánka se zídkou s reliéfem notového záznamu a slovy Leoše Janáčka: Jak je les divukrásný.

studánka Leoše Janáčka, Bílovice nad Svitavou

člověk odebírá vzorek vody vytékající z trubky

Žalmanova studánka, Pozořice

pramen s kamenným pilířem s portrétními reliéfy

Masarykova studánka, Babice u Rosic

lesní studánka s dřevěnou stříškou a hrnečky

U tábora Jitřenka, Nevojice

Studánka s roubenou dřevěnou stříškou

U Zelené hory, Příbram na Moravě