Sympozium o karasech

Vědci podílející se na aktivitě „Zachraň karase“ uspořádali samostatné sympozium věnované karasům v rámci evropského ichtyologického kongresu:

Carassius symposium. XVII European Congress of Ichthyology 2023: 4th – 8th September 2023, Prague.

Na sympozium zavítalo okolo 60 odborníků a diskutováno bylo možné přenesení aktivity i do dalších států EU. Prezentovány byly čtyři příspěvky týmu Biologického centra zabývajícího se ekologií původního karase obecného a invazních druhů karasů:

Šmejkal, M, Thomas, K, Tapkir, S, Velenský, P, Dočkal, O, Kalous, L (2023). Bringing crucian carp back to life: First results of the Citizen Science Project “Save the Crucian Carp” in the Czech Republic.

Tapkir, S, Thomas, K, Kalous, L Šmejkal, M (2023). An ecological puzzle: investigating the factors driving gibel carp’s competitive supremacy over crucian carp.

Tesfaye, M, Šmejkal, M, Temeshen, M, Verma, C, Kumkar, P, Getahun, A, Kalous, L (2023). Gengoro-buna (Carassius cuvieri Teminck and Schlegel, 1846) new record from Ethiopia.

Thomas, K, Brabec, M, Tapkir, S, Gottwald, M, Barton, D, Šmejkal, M (2023). Obscured by invasion: Public and conservation bias of the fish status in nature.

přednáškový sál s účastníky smypozia, kteří poslouchají prezentujícího