Analýza bouřkové oblačnosti na Milešovce

Výzkum extrémních bouří je podporován v rámci tématu Nebezpečná voda programu Voda pro život. V časopise Remote Sensing právě vychází odborný článek s názvem: „Porovnání oblačných struktur bouří produkujících blesky v různých vzdálenostech na základě pětiletého měření Dopplerova polarimetrického vertikálního profileru oblačnosti“.

Sokol, Z., Popová, J., Skripniková, K., Torcasio, R.C., Federico,, S.; Fišer, O. (2023). Comparison of Cloud Structures of Storms Producing Lightning at Different Distance Based on 5 Years Measurements of a Doppler Polarimetric Vertical Cloud Profiler. Remote Sens. 15, 2874.

 

Na jaře roku 2018 byl na meteorologické observatoři Milešovka instalován oblačný vertikálně orientovaný Dopplerovský polarimetrický radar. Radar v intervalu 2 s nepřetržitě měří charakteristiky oblačnosti nad sebou. Z těchto dat jsme schopni odhadnout, zda a kde v oblačnosti se nachází dešťové nebo oblačné kapky, sněhové vločky, ledové krystaly nebo krupky či kroupy. Analýzou naměřených dat za období pěti let 2018-2022 jsme získali představu, čím se liší oblačnost pro bouřkové a nebouřkové situace. Obrázek ukazuje časový průběh (horizontální osa v min.) ekvivalentní radarové odrazivosti pro zimní bouřku přecházející Milešovku.

Obr. 1 Příklad časového průběhu (horizontální osa v min.) ekvivalentní radarové odrazivosti pro zimní bouřku přecházejí Milešovku 4. února 2022 po 23h UTC. Blesk, který zasáhl Milešovku, je vyznačen čerchovanou čarou.