Analýza výjimečné zimní bouřky na Milešovce

Vědci v rámci své aktivity tématu Nebezpečná voda programu Voda pro život zdokonalili model bouřkové činnosti na základě pozorované zimní bouře, které se podaří zachytit jen zřídka.

Popová, J., Sokol, Z., Wang, P., Svoboda, J. (2023). Observations and modelling of the winter thunderstorm on 4 February 2022 at the Milešovka meteorological observatory. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 1–21.

Zimní bouřky se ve střední Evropě občas vyskytují, ale zpravidla nepůsobí významné škody ve srovnání s letními bouřkami. Bouřka, která přešla přes Milešovskou meteorologickou observatoř 4. února 2022 blízko půlnoci, poskytla výjimečná data naměřená různými přístroji, která mohla být analyzována a využita k ověření modelu oblačného modelu WISCDYMM-2, který modeluje kromě oblačnosti i vývoj elektrického pole a vznik elektrických výbojů. Ukázalo se, že za určitých podmínek je model schopen vyvinou dostatečně silné elektrické pole, které vytvoří blesk. Příklad výstupu modelu je na obrázku.

 

Vertikální řez modelovými poli, který prochází středem bouře ve směru jejího postupu (osa x zobrazuje číslo modelového uzlu, osa y je výška nad zemí): (a) celkové rozložení náboje, (b) rozložení hydrometeorů v oblaku a izotermy 0 a −15ºC, (c) vertikální rychlost vzduchu, (d–j) rozložení náboje hydrometeorů a (k) rozložení náboje neseného kladnými a zápornými ionty.
Čas předpovědi je 33 min. a 20 s od začátku integrace. Na panelech (a) a (d–k) jsou plné a přerušované černé izočáry, které ukazují kladnou a zápornou vertikální rychlost. Hodnoty izočár jsou −2, −1.5, −1, −0.5, −0.1, 0.1, 0.5, 1.5 a 2 m/s obdobně, jako v panelu (c).