Výskyt a dopad invazních rybích druhů

Vědci z Hydrobiologického ústavu publikovali výsledky aktivity Zachraň karase v zahraničních odborných časopisech:

Šmejkal M., Dočkal O., Thomas K., Verma C.R., Kumkar P., Kalous L. (2023). First record of highly invasive Chinese sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Perciformes: Odontobutidae) in the Elbe River Basin, Czechia, Aquatic Ecology. (published online 5 June 2023)

Tapkir S., Thomas K., Kalous L., Vašek M., Travis T. B., Šmejkal M. (2023). Invasive gibel carp use vacant space and utilize lower trophic niche compared to endangered native crucian carp, Biological Invasion, 25, 2917–2928.

Invazní druhy představují zásadní nebezpečí pro původní faunu s potenciálem pro vytlačení původních druhů a rozvrácením fungování původních ekosystému. První publikace se věnují prvnímu záznamu invazního hlavačkovce Glenova, který u nás nebyl dříve zaznamenán, a dostal se do ČR pravděpodobně importem ryb z Maďarska. Druhá publikace se věnuje mechanismu vytlačování původního karase obecného (Carassius carassius) invazním karasem stříbřitým (Carassius gibelio), který je schopný zařadit do svého jídelníčku více rostlinné složky, a proto je silnější v kompetici o potravu. Ačkoliv se dříve dávalo mizení karase obecného do souvislosti s mezidruhovým křížením, soutěž o zdroje bude v interakci druhů hrát velmi významnou roli.

Obr.1: První záznam hlavačkovce Glenova (Perccottus glenii) v povodí Labe, ČR: (a) – obrázek nalezený na sociálních sítích, (b) – dokladový exemplář, (c) – pozice záznamu v povodí Labe (poblíž Berounky), (d) – systém rybníků, kde se dle občanů vyskytuje.

 

Obr.2: Izotopové niky prezentované jako 40 % standardní elipsy (tmavší barva) a 95 % standardní elipsy (světlejší barva). Plné čáry = plocha elips, Symboly = hodnoty jednotlivých ryb, CC = karas obecný (Carassius carassius), GC = karas stříbřitý (C. gibelio); Bab, Cuk, Pav, Vra – zkratky lokalit.