Vyšší odolnost invazních druhů vůči znečištění

Vliv mikroplastů a mikročástic z uvolněných z pneumatik na chování původního a invazního druhu ryby sledovali vědci z programu Strategie AV21 Voda pro život a svou práci publikovali v prestižním časopise STOTEN.

Gorule, P.A., Šmejkal, M., Tapkir, S., Stepanyshyna, Y., Stejskal, V., Follesa, M.C., Cau, A. (2023). Long-term sublethal exposure to polyethylene and tyre wear particles: Effects on risk-taking behaviour in invasive and native fish. Science of The Total Environment, 908(12), 168233.

Invazní druhy představují zásadní nebezpečí pro původní faunu s potenciálem pro vytlačení původních druhů a rozvrácením fungování původních ekosystému. Jedním z nápadných jevů je jejich výskyt ve velmi modifikovaném a znečištěném prostředí. V tomto výzkumu bylo na původním a invazním druhu rodu karas testováno, zda k ovlivnění chování opravdu dochází více u původního druhu, zatímco invazní je vůči toxicitě znečištění imunní. V této studii byly použity mikroplasty z přirozené degradace pneumatik a mikročástice z nich. Studie ukazuje, že k většímu ovlivnění měřených parametrů chování dochází u původního druhu karase obecného než u invazního karase stříbřitého. Tato odolnost vůči znečištění může invaznímu druhu poskytovat značnou výhodu v antropogenním prostředí.