Nesnadný monitoring invazních druhů

Zkreslení monitoringu přítomnosti invazního karase stříbřitého a kriticky ohroženého karase obecného a dopady na ochranářský management 

Thomas, K., Brabec, M., Tapkir, S., Gottwald, M., Bartoň, D., & Šmejkal., M. (2023). Sampling bias of invasive gibel carp and threatened crucian carp: Implications for conservation. Global Ecology and Conservation, 48, e02718.

Jedním z průvodních jevů šíření invazních druhů ryb je ovlivnění původní biodiverzity a dramatický úbytek některých původních druhů. Přítomnost invazního druhu ryby však není některými metodami snadné odhalit. Tato studie ukazuje, že metoda pastí, často používaná orgány ochrany přírody, selektivně zaznamenává zejména karase obecného. Oproti tomu klasická metoda rybaření využívaná širokou veřejností velmi selektivně zaznamenává invazního karase stříbřitého, a karas obecný se ve vzorku téměř nevyskytuje. Tato data ukazují na nutnou obezřetnost při vyhodnocování úlovků do pastí a potenciál využití rybářských statistik pro monitoring šíření karase stříbřitého v ČR i ve světě.