Studentský kurz o řasových a mikrobiálních technologiích

Začátkem března proběhla na ÚCHP AV ČR ve Výzkumné skupině řasové a mikrobiální biotechnologie výuka předmětu „Algologická firemní praxe“ pro studenty Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Plně praktickou podobu předmětu se  podařilo realizovat za podpory programu Strategie AV21. Zájem studentů překročil kapacita kurzu (12 studentů) a řada přihlášek tak zůstala neuspokojena. Studenti pracovali ve skupinách na zadaných tématech, kultivovali mikroskopické řasy a sinice ve fotobioreaktorech o objemech 0,35 až 200 litrů. Naučili se připravit inokulum a sledovat důležité parametry během kultivace, jako je koncentrace biomasy, kyslíku a oxidu uhličitého v médiu, intenzita světla a dále analyzovali obsah chlorofylu, fykocyaninu a karotenoidů v biomase, či koncentraci fosforečnanů v médiu. Poslední den studenti prezentovali výsledky formou krátkých přednášek a připravili si občerstvení s obsahem čerstvé biomasy sinice Limnospira maxima. Pozitivní ohlasy zúčastněných svědčí o tom, že praxe splnila svůj význam a přispěla tak k rozšíření jejich algologických znalostí v oblasti aplikované fykologie/biotechnologie.

zazřízení pro kulitvaci řas studenti v laboratoři student při práci na zazřízení pro kulitvaci řas práce s fotobioreaktorem