ČLOVĚK A VODA

Řešitel: RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D.

Zúčastněná pracoviště: UH, BC, SOU, USP

Voda je pro člověka naprosto zásadním zdrojem, který umožňuje existenci a rozvoj lidské společnosti, je proto důležité dbát na šetrné nakládání s vodními zdroji a na udržování uspokojivé kvality vody. K tomu je kromě kvalitního výzkumu a využívání moderních technologií zapotřebí také šířit potřebné informace směrem k širší odborné i nejširší laické veřejnosti, a zlepšit tak komunikaci mezi rozdílnými subjekty (výzkumné instituce, úpravny a čistírny vod, provozy s dopadem na kvalitu využité vody, jednotlivci řešící úpravu, čištění či znovuvyužití vody pro vlastní účely nebo i běžní spotřebitelé vody z hromadného zásobování), jichž se využití vod dotýká. Vedle osvěty je také důležité mít alespoň základní povědomí, jak je problematika „dostatku“ a kvality vody vnímána širokou veřejností. Téma si tedy také klade za cíl výzkum sociálních aspektů spojených s problematikou dostupnosti a kvality vody.