TECHNOLOGIE ÚPRAVY A ČIŠTĚNÍ VOD

Řešitel: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.

Zúčastněná pracoviště: UH, UCHP, MBU

Vzhledem ke klimatickým změnám, znečišťování životního prostředí a zároveň rychle rostoucí lidské populaci je kladen stále silnější tlak na získání kvalitní pitné vody i ze zdrojů, jejichž kvalita je problematická. Složení surové vody, ze které je pitná voda získávána, se v současné době výrazně mění a vyrobit kvalitní pitnou vodu je stále složitější. Problémy způsobuje především masivní rozvoj vodního květu, který se vyskytuje po stále delší část roku, a to i na místech, která doposud vodnímu květu odolávala. Nadměrný výskyt skupin mikroorganismů tvořících vodní květ (sinice a řasy) způsobuje sekundární znečištění vody organickými látkami – označovanými jako AOM (algal organic matter), které následně zatěžují technologie pro úpravu vody. Vedle AOM způsobují nemalé problémy úpravnám vody také antropogenní mikropolutanty – pesticidy, léčiva, prostředky osobní péče, perfluorované sloučeniny atd. Z uvedených důvodů je zapotřebí optimalizovat stávající a vyvíjet nové technologie, a to jak na úpravnách, tak i na čistírnách odpadních vod, které pro řadu uvedených mikropolutantů představují vstup do vodních ekosystémů. Tato snaha na vědeckém poli však musí být provázena i snahou aplikační, která se neobejde bez úzké a intenzivní spolupráce mezi výzkumnými pracovišti na jedné straně a úpravnami a čistírnami vody na straně druhé tak, aby byl možný rychlý přenos nejnovějších odborných poznatků do vodohospodářské praxe.